Onze leerlingen

We hebben onze slogan ‘De GSG geeft je ruimte om jezelf te zijn!’ natuurlijk niet voor niets gekozen. De GSG is een openbare school en daarom is iedereen bij ons welkom.

Wij vinden het belangrijk dat je bij ons jezelf kunt zijn, en we hopen dat we je kunnen helpen om erachter te komen waar je talenten liggen en hoe jij je toekomst ziet.

kinderen-voor-school

Naar de brugklas

Wij willen dat jij je zo snel mogelijk thuis voelt als je bij ons naar de brugklas gaat. Daarom start je het eerste jaar op de GSG in het brugklasgebouw. Zo wordt de overstap van de basisschool naar de middelbare minder groot. In ‘jullie’ gebouw leer je de andere brugklassers en de manier van werken op de middelbare school kennen. Les krijg je in onze instructielokalen. Tijdens andere uren werk je onder begeleiding van een docent in het domein of op een stiltewerkplek zelf aan je weektaak.

Voor sommige vakken moet je naar een speciaal lokaal. Muziek, biologie, 2D (beeldende vorming), en 3D krijg je in daarvoor speciaal ingerichte lokalen. Omdat het leren op de middelbare school soms net even anders gaat, krijg je les in plannen en overzicht houden, van een docent met jarenlange ervaring in het basisonderwijs. De klassen-mentor helpt je met wennen aan de middelbare school, door in de gaten te houden of alles goed gaat. Met vragen kun je bij de mentor terecht. Zo helpen we je zelfstandig worden.

We beginnen het jaar met een brugklaskamp. Tijdens het brugklaskamp leer je door samen te spelen, sporten, en uitdagingen aan te gaan je klas en mentor kennen. Ook helpen leerlingen uit hogere jaren mee bij de begeleiding van het kamp. Zo ga jij je al snel thuis voelen op onze school

Onze onderwijsrichtingen

Op onze school bieden wij drie onderwijsrichtingen aan:
 • MAVO
 • HAVO
 • ATHENEUM

MAVO
Ga je na de brugklas naar de mavo, dan krijg je drie jaar lang les in ons mavo-gebouw aan de Burgemeester Martenssingel. Een indrukwekkend historisch gebouw dat van binnen modern is. Eigenlijk net als de manier waarop de docenten van de GSG lesgeven: we behouden het goede van vroeger, maar zorgen er ook voor dat jij als leerling de mogelijkheden van nu krijgt.

Doordat de mavo een eigen locatie heeft, leer je de andere leerlingen en docenten snel kennen. Zo zorgen we ervoor dat je leert op een plek met een goede sfeer waar jij je ook thuis kan voelen. Op de mavo zijn we niet alleen bezig met het leren van lesstof, we helpen je ook om zelfstandig te worden. Je krijgt weektaken die je onder begeleiding van onze docenten uitvoert. In het begin krijg je erg veel hulp van de leraren. Vanaf het derde leerjaar heb je steeds minder hulp nodig en krijg je dus ook meer ruimte van docenten.

Die ruimte zie je ook terug in de vakken die je kunt kiezen. Nederlands en Engels zijn verplicht, verder heb je de volledige vrijheid om die vakken te kiezen die jou interesseren. Ben je creatief of sportief? Bij de GSG heb je de mogelijkheid om in creatieve en sportieve vakken examen te doen. Met een mavo-diploma van de GSG kun je eenvoudig doorstromen naar het mbo, maar ook de stap naar de havo is bij ons goed te maken. Dus wil je een mavo met mogelijkheden waar je de ruimte krijgt om zelfstandig te worden? Dan is de GSG Leo Vroman echt iets voor jou.

 

GSG gebouw 3

HAVO

Ga je na de brugklas havo doen? Dan ga je in het tweede jaar naar de Willem de Zwijgersingel. Samen met leerlingen uit HM- en AH-brugklassen kom je in een 2HM-klas. Jouw mentor zorgt ervoor dat jij je in de tweede klas thuis voelt. Met andere 2HM-klassen deel je jouw eigen domein. Hier leer je onder begeleiding van docenten verder en leer je nog zelfstandiger worden.

Dat doe je bijvoorbeeld met een leerdoelengesprek. Hierbij ga je onder begeleiding van je mentor bekijken wat er goed gaat en wat er beter zou kunnen. Uiteindelijk ga je jouw doelen met je mentor en je ouders bespreken, zodat iedereen weet wat jij nodig hebt om goed te kunnen leren. Vanaf de derde klas helpt ook de decaan, iemand met veel verstand van vervolgopleidingen, je bij het bedenken van doelen en het kiezen van de vakken die daarbij passen.

We vinden het belangrijk dat je iets te kiezen hebt en dat je ook uitdagende projecten kunt doen die bij jouw keuze passen. We werken niet alleen maar uit boeken, we willen dat je ook praktisch aan de slag kunt. Daarom ga je in de derde klas bijvoorbeeld technisch ontwerpen, (profiel natuur), beleggen op de beurs (profiel economie) of je verdiepen in identiteit (profiel cultuur).

 

Als je havo doet bij de GSG Leo Vroman, dan kom je op een plek waar jij je thuis kunt voelen, zelfstandig wordt, en iets te kiezen hebt.

ATHENEUM

Als je na de brugklas atheneum gaat doen, ga je naar de Willem de Zwijgersingel. Hier krijg je met andere leerlingen uit jouw leerjaar les in een vwo-domein. Ook hier doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat jij je thuis voelt. Je krijgt hulp van je mentor, de vakdocenten, en de onderwijsassistenten. We vinden het daarbij belangrijk dat je zelfstandig leert werken en dat jij je bewust bent van wat je goed kunt en wat je nog meer zou kunnen oefenen. In gesprekken met je mentor en je ouders maak je afspraken over hoe je aan de slag gaat.

Je krijgt niet alleen maar de standaard lessen. Regelmatig werk je aan projecten, ga je op excursie, of ben je bezig met een samenwerkingsopdracht. We laten ons hierbij ook inspireren door de actualiteit. Vwo-leerlingen van de GSG debatteren, geven les aan basisschoolleerlingen, bezoeken Brussel, of volgen modules als perspectieftekenen, Spaans en psychologie. Vanaf klas 5 kan je deelnemen aan verschillende pre-university-programma’s.

Bij de GSG vinden we persoonlijke aandacht erg belangrijk. Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen en je ambities te volgen. Zo kun je extra vakken volgen. Als het allemaal even wat minder loopt, ondersteunen we je. Juist doordat we in domeinen werken en er extra begeleiding door onderwijsassistenten is, is hier extra ruimte voor.

Leerlingboekje A36 2324

Leerlingboekje H35_2324

Leerlingboekje K2_2324

Leerlingboekje Mavo_2324

Extra aanbod A+ en sportklas

A+ in het kort 
Met de atheneum-plusleerlijn van het eerste tot en met het derde leerjaar biedt de GSG Leo Vroman gemotiveerde vwo-leerlingen, die cognitief en sociaal-emotioneel extra uitgedaagd willen worden, de kans om hun talenten optimaal te ontplooien en te versterken. 

Extra’s 
In de A+ klas geldt de ‘gewone’ atheneumstof als basis. Omdat er sneller gewerkt wordt, is er ruimte voor verrijking en verdieping. Die worden benut voor extra activiteiten binnen de vakken en voor extra vakken, zoals filosofie en ICT. Ook zijn er vakoverstijgende projecten, excursies en andere activiteiten.

Europese reis en afsluiting 
Aan het eind van het derde leerjaar gaan we in mei op excursie naar een Europese stad, zoals Berlijn. Het is de grote finale van drie jaar A+ en deelname is daarom verplicht. In de laatste schoolweken werken leerlingen de resultaten, verslagen en presentaties van de reis uit, met als afsluiting het inrichten en presenteren van hun tentoonstelling over de stad. De vaardigheden die ze bij andere vakken (bijvoorbeeld ICT en Nederlands) verworven hebben, komen nu goed van pas. Het A+-programma stopt na drie jaar omdat de leerlingen daarna hun eigen programma mogen samenstellen.

Bijkomende kosten
Bij deelname aan de atheneum-plusklas is, naast de reguliere schoolkosten, een extra bijdrage per schooljaar verschuldigd. De extra bijdrage wordt gevraagd in verband met de kosten voor extra excursies, extra lesmateriaal en natuurlijk de Europese reis. 

Sportklas in het kort
Uniek en bijzonder voor Gouda en omstreken, een echte sportklas met vier schooljaren lang zes lesuren ‘sportklasgym’ per week en met een Winterkamp in Oostenrijk in het tweede of derde leerjaar. Een uitdagende keuze voor leerlingen, die interesse hebben in sporten, bewegen en in het organiseren en regelen van sportieve evenementen en activiteiten.

Na het eerste jaar in een havo/mavo-sportklas stromen de leerlingen door naar 2 mavo sport, 2 mavo of naar 2 havo/mavo. In elk leerjaar, 1 havo/mavo sport, 2 mavo sport, 3 mavo sport en 4 mavo sport, volgen de sportklasleerlingen in zes lesuren lichamelijke opvoeding per week een uitgebreid en uitdagend programma. Naast het reguliere programma zijn sporten als skiën, schaatsen, zwemmen, waterpolo, bewegen op muziek, beachvolleybal, zelfverdediging, windsurfen en squash in het programma van de sportklassen opgenomen. In klas 3 en klas 4 is ook aandacht voor EHBO, reanimatie en conditietraining (trainingsleer).

De mavo-sportklas is een prima voorbereiding op de mbo-opleidingen sport en bewegen, sport en veiligheid, zorg en dienstverlening. Ook voor de opleidingen van defensie bij marine, landmacht, marechaussee en luchtmacht is de sportklas een bijzondere geschikte vooropleiding.

 

Thema’s
De vierjarige opleiding wordt afgesloten met een mavo (vmbo-t)-diploma met het examenvak lichamelijke opvoeding 2 (lo2). In het lesprogramma komen thema’s als bewegingsleer, trainingsleer, sportoriëntatie, voeding, EHBO, reanimatie, spelanalyse, samenwerken, organiseren en leidinggeven aan de orde. 

Locatie
De opleiding start met alle brugklassers in het brugklasgebouw. Vanaf het tweede leerjaar van de sportklas gaan de sportklasleerlingen naar de mavolocatie aan de Burgemeester Martenssingel 15.

Toelating
Voor toelating is een mavo-advies of havo/mavo-advies van de basisschool nodig. Daarnaast doen alle aangemelde leerlingen een toelatingstest waarin sportieve vaardigheden, interesse in sport en bewegen en motivatie worden getoetst.

Bijkomende kosten
Bij deelname aan de sportklas is, naast de reguliere schoolkosten, een extra bijdrage per schooljaar verschuldigd. Hieruit wordt onder meer de huur van de sportaccommodaties, toegang, materiaal, extra instructie en vervoer betaald. Ook de kosten voor de meerdaagse wintersportreis in Oostenrijk in het tweede of derde leerjaar zijn in de extra bijdrage opgenomen.

Onze activiteiten

Naar school gaan betekent gelukkig niet alleen maar aan een tafeltje zitten, luisteren naar de leraar of schoolwerk maken. In een schooljaar zijn er verschillende activiteiten waardoor je uitgedaagd wordt om op een andere manier te leren of een andere vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast is het ook leuk om samen met je medeleerlingen activiteiten te doen die iets minder met leren te maken hebben.

Augustus: 
– Kennismakingsdag
– brugklaskamp

Oktober:
– Vromandag-I (vakoverstijgende projecten)

November:
– Nationaal schoolontbijt voor de brugklas
  – NK Debatteren voor scholieren
  – Wiskunde Alympiade
  – Beverwedstrijd

December:
– Sinterklaaslunch voor de brugklas
  – Kerstactiviteit met de klas
  – Activiteitendag

Januari:
– Vromandag-II (vakoverstijgende projecten)
   
Maart:
– Kangoeroewedstrijd
   
April:
Vromandag-III (vakoverstijgende projecten)
   
Mei:
– Projectweek
 - Excursieweek voor 3-MAVO, 4-HAVO en 5-Atheneum
     
Juli:
– Expeditieweek in de brugklas
– Projectweek in alle andere klassen
– Voorexamenklassen opstart profielwerkstuk
– Jaarafsluiting met de mentor

Onze ervaring is dat leerlingen het ook heel leuk vinden om zelf iets te organiseren. Gelukkig zijn er op school genoeg mogelijkheden. Zo hebben we een leerlingenraad, een Virtual Reality Club, een debatclub, een schoolband, een toneelclub, een groep die betrokken is bij de Gender & Sexuality Alliance, enzovoorts.

Naast deze clubs en activiteiten organiseren we ook elk jaar een avond waarop alle leerlingen hun talenten kunnen laten zien. Deze avond noemen wij de ‘Night of Dreams’ en is altijd een groot succes. Bekijk hieronder wat foto’s om een idee te krijgen van hoe deze avond eruitziet.

2e94655a8f696088a499c3691116302f

Onze vakken

Per niveau en per leerjaar worden verschillende vakken aangeboden. Op onze school krijg je de volgende vakken: 

 • aardrijkskunde
 • beeldende vorming
 • bedrijfseconomie
 • biologie
 • CKV
 • design & ontwikkeling
 • drama
 • Duits
 • economie
 • Engels
 • filosofie
 • Frans
 • geschiedenis
 • ICT
 • Lichamelijke opvoeding
 • maatschappijleer
 • muziek
 • natuurkunde
 • NaSk
 • Nederlands
 • scheikunde
 • tekenen
 • wiskunde
 • Keuze activiteit

Onze mentoren

Bij ons hebben alle klassen een mentor. Deze mentor is de spil in de begeleiding van de leerling en is contactpersoon voor ouders en vakleraren. De mentor:

o is vraagbaak voor leerlingen en ouders;
o begeleidt de individuele leerling en de groep als geheel;
o houdt in de gaten hoe de leerling in zijn vel zit;
o houdt de resultaten in de gaten;
o begeleidt op het gebied van studievaardigheden;
o denkt mee bij keuze van vakken of vervolgopleiding;
o draagt zorg voor communicatie tussen school en thuis en binnen school.

De mentor is naast mentor ook vakdocent van de klas. Hij/zij ziet de klas daardoor niet alleen tijdens het mentoruur, maar ook tijdens bijvoorbeeld de aardrijkskundelessen. Op deze manier hebben de leerlingen meerdere keren in de week contact met hun mentor en is er altijd de mogelijkheid om even een praatje te maken.

Onze begeleiding

Als leerlingen van de basisschool naar de middelbare school overstappen is het altijd even wennen. Veel leerlingen, groter gebouw, verschillende leraren voor verschillende vakken, nieuwe klasgenoten. In de brugklas proberen we de leerlingen zo goed mogelijk bij deze overstap te begeleiden door onze ‘zachte landing’. In de eerste periode van het jaar hebben wij ruimte voor kennismaking, een overzichtelijke hoeveelheid schoolwerk, weinig toetsen, etc. In dit proces spelen onze brugklasmentoren een grote rol. Zij nemen de leerlingen in de eerste periode aan de hand mee en doen een stapje achteruit als het zelfvertrouwen van de leerling groeit.

Gedurende hun schoolloopbaan proberen wij ze te begeleiden naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun schoolwerk en als het goed is nemen ze deze ervaringen ook mee in hun sociale leven. Vaardigheden als plannen en organiseren komen je hele leven van pas! Vanaf de brugklas laten we leerlingen reflecteren op hun eigen leerproces, in de hoop dat dit bijdraagt aan zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid. Vanaf klas 2 vragen we de leerlingen om deze reflectie met hun ouders te delen, zodat ouders van hun kind zelf horen wat er goed gaat, wat er minder goed gaat en wat de leerling daar zelf graag mee wil doen. En zo worden onze leerlingen elk leerjaar een stukje zelfstandiger.

En mocht het allemaal even een periode niet zo makkelijk gaan, dan gaat de mentor samen met de leerling kijken hoe we daarbij kunnen helpen. Soms is daar een gesprek op school met ouders voor nodig, en soms zullen we daar specialisten bij vragen. Allemaal met het doel om de leerling te ondersteunen bij datgene wat hij/zij nodig heeft om succesvol zijn schoolloopbaan te doorlopen.

Overgang

Aan het einde van het schooljaar maken jouw docenten de balans op: wat heb jij dit jaar geleerd en is dat genoeg om door te gaan naar het volgende leerjaar? Dat gaat dus niet alleen over de cijfers die je voor toetsen, presentaties, werkstukken en opdrachten gehaald hebt.

We kijken of je de belangrijkste leerdoelen (kennis en vaardigheden) van een vak behaald hebt, want in het nieuwe schooljaar is het belangrijk dat je verder kunt bouwen op de kennis en vaardigheden.

Daarnaast kijken we ook naar je werkhouding: heb je je schoolspullen (laptop, boeken, pen, etc.) altijd bij je, ben je op tijd, heb je je schoolwerk voorbereid, doe je mee in de les, kun je zelfstandig aan de slag gaan?
De harde eisen voor overgang naar een volgend leerjaar staan in onze bevorderingsnormen. 

Bevorderingsnormen onderbouw 23-24

Bevorderingsnormen bovenbouw 23-24

Toelatingsbeleid van 4 mavo naar 4 havo

Toelatingsbeleid van 5 havo naar 5 atheneum

Aanvraag revisie

Programma van toetsing & afsluiting examen

Je tijd op de middelbare school sluit je in principe af met het eindexamen. Ongeacht of je op mavo, havo of atheneum zit, ga je in je laatste schooljaar werken aan je examen. Dit examen bestaat uit schoolexamens en het centraal schriftelijk examen in mei. Sommige schoolexamens worden al in het voorlaatste leerjaar afgenomen.
Welke schoolexamens je hebt en wat je daarvoor moet leren, staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In dat PTA staat ook vermeld welke officiële regels we kennen bij de uitvoering van de examens.

Zodra je schoolexamens afgerond zijn, kun je meedoen aan het centraal schriftelijk examen. Het examen wordt afgenomen in mei en alle examens vinden dan voor alle middelbare scholen tegelijkertijd plaats. Een hele spannende periode! Als alles goed gaat, krijg je in juni te horen of je geslaagd bent. En na een meer dan terecht feestje is het daarna tijd voor de volgende stap: mbo, hbo of universiteit.