De GSG Leo Vroman

Onze school is vernoemd naar Leo Vroman. Leo Vroman was een bekende Goudse bioloog en dichter, en hij was oud-leerling van onze school. Wij vinden hem het voorbeeld van een veelzijdig mens en wij willen graag onze leerlingen ondersteunen net zo veelzijdig te worden!

Normaal gesproken wordt een straat of gebouw pas naar iemand vernoemd als deze persoon overleden is. In het geval van Leo Vroman heeft hij nog bewust meegemaakt dat de school naar hem vernoemd is. Hij was zeer vereerd en is – hoewel hij ondertussen in Amerika woonde – zeer betrokken geweest bij de school en de leerlingen. Als eerbetoon aan hem besteden we extra aandacht aan poëzie en heten onze projectdagen “Vromandagen”.

Ons onderwijs

Zo’n 10 jaar geleden hebben we ervoor gekozen ons onderwijs anders vorm te geven. We hebben goed nagedacht over wat leerlingen motiveert en welke vaardigheden voor de toekomst wij ze graag mee willen geven. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen beter leren als ze zelf keuzes kunnen maken over hoe ze graag willen leren.

Als school moeten wij ze leren welke keuzes ze hebben en ondersteunen bij het maken van de ‘goede’ keuzes. Zo vindt de ene leerling het fijn om zelfstandig in zijn eentje te werken en de andere leerling leert graag samen met anderen. En sommige leerlingen leren door veel te lezen, terwijl een ander graag iets uitprobeert om te zien wat er dan gebeurt.

Er zijn vele manieren om te leren en wij willen onze leerlingen met al die verschillende manieren kennis laten maken. Wij zijn ervan overtuigd dat ze op deze manier veel zelfstandiger worden en meer betrokken zijn. De rol van de leraar is daardoor ook anders geworden. Natuurlijk weet de leraar nog altijd heel veel over zijn/haar vak en wil hij/zij de kennis en vaardigheden die bij zijn/haar vak horen graag aan de leerlingen overbrengen, maar dat is maar een stukje.

Bij ons is de leraar ook begeleider van het persoonlijke leerproces van de leerlingen. Geen kind is tenslotte hetzelfde en dat betekent dat de ondersteuning bij het leren bij iedere leerling anders is. De ene leerling heeft moeite met de inhoud terwijl de ander het bijvoorbeeld lastig vindt om zijn schoolwerk te plannen.

Om dit onderwijs vorm te geven hebben, is een andere inrichting nodig. Onze gebouwen zien er daardoor vanbinnen wat anders uit. Wij hebben nauwelijks lokalen of gangen, wij hebben juist een vaste thuisbasis voor onze leerlingen (de leraren komen naar de leerlingen) en veel ruimte voor leerlingen om op hun eigen manier te leren onder begeleiding van de leraar.

Op onze school bieden wij drie onderwijsrichtingen aan:
o MAVO (inclusief de sportklas)
o HAVO
o Atheneum (inclusief de Atheneum Plus-klas)

Onze mensen

Samen willen we van de GSG Leo Vroman de school maken waar leerlingen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn!

Bij een wat andere manier van onderwijs horen mensen die energie halen uit de combinatie van kennis overdragen én persoonlijke begeleiding aan leerlingen geven. Tegelijkertijd willen we ook een afspiegeling zijn van de samenleving, omdat het belangrijk is dat leerlingen zich veilig en begrepen voelen, ongeacht hun achtergrond. Daarom is ons lerarenteam een mooie mix van verschillende mensen!

De docenten die dag in, dag uit met hun leerlingen aan het werk gaan, worden daarbij ondersteund door een heel team van onderwijsondersteuners: onderwijsassistenten, technisch onderwijsassistenten, conciërges, kantinemedewerkers, administratief medewerkers, etc. Samen willen we van de GSG Leo Vroman de school maken waar leerlingen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn!

TEKSTVAKKEN VOOR NAMEN

TEKSTVAKKEN VOOR NAMEN

TEKSTVAKKEN VOOR NAMEN

TEKSTVAKKEN VOOR NAMEN

Onze gebouwen

De GSG Leo Vroman heeft drie gebouwen:

1. Het brugklasgebouw aan de Burgemeester Martenssingel 72
Alle leerlingen die voor de GSG kiezen starten in hun eerste jaar in dit gebouw. In dit kleinschalige gebouw kunnen de leerlingen wennen aan het middelbaar onderwijs en aan ons. Er komt een hoop op je af als je naar de middelbare school gaat en dan is het fijn als we de tijd hebben om je daarbij te helpen!

Op het brugklasgebouw zijn 4 verschillende soorten brugklassen:
1. HM-sportklas: voor kinderen met een mavo/havo-advies die van sporten en organiseren houden. 
2. HM-klassen: voor kinderen met een mavo-, mavo/havo- of havo-advies. 
3. AH-klassen: voor kinderen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies. 
4. A+-klas: voor kinderen met een vwo-advies die van extra uitdaging houden.

2. Het mavo-gebouw aan de Burgemeester Martenssingel 15:
Aan het einde van de brugklas krijg je een advies over het niveau waarvan wij denken dat het op dat moment het beste bij je past. Leerlingen die aan het einde van de brugklas een mavo-advies van ons krijgen gaan naar het mavo-gebouw. In dit gebouw zitten onze mavo-2, mavo-3 en mavo-4 klassen. Aan de buitenkant lijkt dit een heel oud gebouw, maar vanbinnen is het heel modern!

3. Het havo/vwo-gebouw aan de Willem de Zwijgersingel 5:

Als je aan het einde van de brugklas een havo- of vwo-advies krijgt, start je het tweede leerjaar aan de Willem de Zwijgersingel. In dit gebouw zitten al onze havo- en Atheneumleerlingen van klas 2 tot en met havo-5 of Atheneum-6.

gsg gebouw 1
GSG gebouw 3

Kwaliteit van onderwijs

Zeker in een zich ontwikkelende school is het van belang dat we goed blijven kijken naar de elementen die goed gaan en dat we kritisch zijn op de onderdelen die nog niet zo goed gaan. Dat wat goed gaat, moet goed onderhouden en verder uitgebouwd worden. En wat niet goed gaat, moet besproken en verbeterd worden. Om ons als school scherp te houden, bestaan er meerdere mechanismes:

Kwaliteitszorg
De Onderwijsinspectie geeft elk jaar een oordeel over de basiskwaliteit van de school. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het advies van de basisschool en het onderwijsniveau in klas 3, of naar het aantal zittenblijvers. Examenresultaten zijn geen kwaliteitsindicator vanuit de overheid.

Eens in de vier jaar komt de inspectie op bezoek voor uitgebreid onderzoek. Ze komen dan praten over de keuzes die wij als school maken in relatie tot de data die zij over ons hebben. Die objectieve data zijn overigens altijd al belangrijke gegevens om ons onderwijskundig beleid bij te schaven. Dat geldt ook voor leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken.

Samen de school ontwikkelen
Om alert te blijven op de zaken die in de school nog beter kunnen, is er op een aantal momenten in het schooljaar overleg tussen de leerlingen, ouders, medewerkers van de school en de schoolleiding. Dit noemen we Medezeggenschap.

Samenwerken
Samen met organisaties buiten de school proberen we ons onderwijs nog beter te maken en tegelijkertijd ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Zo werken wij onder andere samen met:

  • Gemeente Gouda
  • Samenwerkingsverband VO-VSO Midden-Holland/Rijnstreek Sport.Gouda
  • GGD Midden-Holland
  • Zorgpartners
  • Goudse ondernemers