Praktisch

Op deze pagina vind je alle praktische informatie over de GSG Leo Vroman. Mis je iets of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact op via het contactformulier.

Contact

Afdelingen

Brugklas
Onderwijsassistenten: brugklas@gsgleovroman.nl
Afdelingsleider dhr. Jeroen van Kouwen kwn@gsgleovroman.nl

K2
Onderwijsassistenten: k2@gsgleovroman.nl
Afdelingsleider: dhr. Rolof Bouman bou@gsgleovroman.nl

MAVO
Onderwijsassistenten: mavo@gsgleovroman.nl
Afdelingsleider: mw. Maaike Luiten ltn@gsgleovroman.nl

H35
Onderwijsassistenten: h35@gsgleovroman.nl
Afdelingsleider: dhr. Martijn van de Velde  vel@gsgleovroman.nl

A36
Onderwijsassistenten: a36@gsgleovroman.nl
Afdelingsleider: mw. Mariëtte Verboom vbm@gsgleovroman.nl

Facilitair
facilitair@gsgleovroman.nl

Locaties

Brugklas (BM72)
Burgemeester Martenssingel 72
2806 CW Gouda

Mavo (BM15)
Burgemeester Martenssingel 15
2806 CL Gouda

Havo/Atheneum (WdZ)
Willem de Zwijgersingel 5
2805 BP Gouda

Leo Vromanzaal (LVZ)
Groen van Prinsterersingel 48b
2805 TE Gouda

Docenten

Download hier de lijst met de e-mailadressen van onze docenten. 

Contactpersonen

Algemeen nummer:
0182-599994

Centrale administratie:
administratie@gsgleovroman.nl

Directie:
De heer H. van Tongerloo (rector)
Mevrouw Y. Leijh (conrector)

Ondersteuning onderwijs:
Mevrouw C. Hoogenboom – van der Wal
Mevrouw N. Zegura

Personeel en formatie:
Mevrouw D. de Bruijn
De heer S. Gordijn

Financiën:
Mevrouw Y. van der Horst

Examensecretaris:
De heer R. Beuzenberg

Heeft u een vraag?
Stel ze gerust!

Ziekmelden en verlof

Ziek worden kan altijd een keertje gebeuren. Mocht uw kind onverhoopt wegens ziekte niet naar school kunnen, willen we u vragen dit via de mail aan de onderwijsassistenten van de desbetreffende afdeling van uw kind te melden onder vermelding van ‘ziekmelding + naam leerling + klas leerling’:

U stuurt de e-mail naar:

Brugklassen: brugklas@gsgleovroman.nl
2HM, 2AH en 2A+ klassen: k2@gsgleovroman.nl
2M, 3M en 4M klassen: mavo@gsgleovroman.nl
3H, 4H en 5H klassen: h35@gsgleovroman.nl
3A, 4A, 5A en 6A klassen: a36@gsgleovroman.nl

Verlof
Verlof is er in verschillende soorten en maten, maar over welke soort verlof het ook gaat: het moet vooraf op de juiste wijze worden geregeld. In sommige gevallen volstaat een mail naar de afdeling, in andere gevallen dient er een aanvraagformulier te worden ingevuld. We zetten de verschillende soorten en de bijbehorende manier van aanvragen even op een rijtje.

Medisch verlof
Hiervan is sprake wanneer een leerling moet verzuimen door een afspraak bij een “medische instantie”. Hierbij valt te denken aan de (huis)arts, specialist, tandarts, orthodontist of fysiotherapeut.

Om het onderwijsproces van de leerlingen zo goed mogelijk door te laten gaan vragen we ouder(s)/verzorger(s) om medische afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Soms is dit echter niet mogelijk of is de situatie dusdanig urgent dat een leerling toch één of meerdere lessen mist.

Manier van aanvragen
U stuurt (voorafgaand aan de afspraak) een mail met daarin de aanleiding van het verlofverzoek en de lesuren die door het verlof niet kunnen worden gevolgd, naar de onderwijsassistenten van de afdeling van uw kind. Daarnaast is het belangrijk dat in de mail een telefoonnummer staat waarop u goed bereikbaar bent, zodat de onderwijsassistenten u indien nodig kunnen bereiken.


Buitengewoon verlof (niet bedoeld voor vakantie)

Hiervan is sprake als de leerling door of voor omstandigheden (die buiten de eigen planningsmacht liggen) een deel van een lesdag of een volledige lesdag moet verzuimen. De meest voorkomende redenen zijn een theorie-/rijexamen en een huwelijk of overlijden in de directe relatiesfeer.

Bestand verlof gewichtige omstandigheden

Buitengewoon vakantieverlof
Hiervan is sprake als de werkzaamheden van de ouder(s)/verzorger(s) van dien aard zijn, dat zij niet tijdens de reguliere schoolvakantie met het gezin op vakantie kunnen.

Bestand verlof vakantie

Manier van aanvragen
Door het volledig ingevulde aanvraagformulier in te leveren bij de afdelingsleider van de betreffende leerling. De afdelingsleider neemt geeft in overleg met de leerplichtambtenaar al dan niet akkoord, kijkend naar de mogelijkheden die de leerplichtwet biedt. Indien het meerdere kinderen uit één gezin betreft, kan de aanvraag voor alle kinderen tegelijk worden ingediend.

NB
Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van € 100,00 per kind of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Schooltijden

Lesuur

1e lesuur
2e lesuur

3e lesuur
4e lesuur

5e lesuur
6e lesuur

7e lesuur
8e lesuur

Tijdstip

8.20 tot 9.05
9.05 tot 9.50

10.10 tot 10.55
10.55 tot 11.40

12.10 tot 12.55
12.55 tot 13.40

14.00 tot 14.45
14.45 tot 15.30

Op de GSG starten we allemaal tegelijkertijd en is de schooldag ook voor bijna iedereen op hetzelfde moment, namelijk het 7e uur, afgelopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen heb je nog een 8e uur les. Als een les uitvalt, hebt je geen tussenuur, maar wordt de les door een andere docent of een onderwijsassistent overgenomen. Zo kun je op school veel aan je schoolwerk doen en houd je aan het einde van de dag nog tijd over voor je vrienden, sporten, hobby’s of een bijbaantje. 

Schoolvakanties

2023-2024

Herfstvakantie
14-10-2023 t/m 22-10-2023

Kerstvakantie
23-12-2023 t/m 7-1-2024

Voorjaarsvakantie
17-2-2024 t/m 25-2-2024

Tweede paasdag
1-4-2024

Meivakantie
20-4-2024 t/m 5-5-2024

Hemelvaartsdag
9-5-2024 en 10-5-2024

Tweede pinksterdag
20-5-2024

Zomervakantie
13-7-2024 t/m 25-8-2024

2024-2025

Herfstvakantie
26-10-2024 t/m 3-11-2024

Kerstvakantie
21-12-2024 t/m 5-1-2025

Voorjaarsvakantie
22-2-2025 t/m 2-3-2025

Tweede paasdag
21-4-2025

Meivakantie
19-4-2025 t/m 5-5-2025

Hemelvaartsdag
29-5-2025 en 30-5-2025

Tweede pinksterdag
9-6-2025

Zomervakantie
19-7-2025 t/m 31-8-2025

Elke 7 à 8 weken heb je vakantie. Vakantie is goed om je batterij weer even op te laden, maar is ook een mooi moment om alvast rustig weer even vooruit te kijken naar de periode die eraan komt, bijvoorbeeld om alvast toetsen te leren, een boekbespreking voor te bereiden of om af te spreken voor een groepsopdracht. Het vakantierooster wordt elk jaar voor alle middelbare scholen in Gouda vastgesteld en daarna hier gepubliceerd. 

Alle belangrijke data en activiteiten zijn te vinden in onze jaaragenda. De hier gepubliceerde jaaragenda vermeldt alle momenten die voor leerlingen en ouders van belang zijn.

Benodigdheden

Voor het onderwijs op het GSG hebben leerlingen leermiddelen, hulpmiddelen en een device nodig.

Boeken/Leermiddelen
Met leermiddelen bedoelen wij digitaal lesmateriaal en lesboeken.

De leverancier van de schoolboeken/leermiddelen is vanaf schooljaar 2022-2023 OsingadeJong. Bestelling verloopt via mijnleermiddelen.nl. Voor vragen kunt u terecht bij het callcenter van OsingadeJong via 0515-580081.

Wij streven ernaar dat het lesmateriaal zoveel mogelijk digitaal beschikbaar is, zodat leerlingen overal (thuis, op school of bijvoorbeeld in de bibliotheek) bij hun schoolwerk kunnen. Naast digitaal materiaal maken we ook nog gebruik van boeken of readers om ervoor te zorgen dat leerlingen niet de hele dag op een scherm zitten, om werkvormen af te wisselen en om lees- en schrijfvaardigheid te blijven oefenen.

Vragen over leermiddelen kunt u stellen aan onze leermiddelencoördinator, mw. C. Hoogenboom, via hob@gsgleovroman.nl

Hulpmiddelen
Etui met potloden en pennen, een geodriehoek, passer, maar ook woordenboeken en een atlas. Allemaal voorbeelden van hulpmiddelen. Voorafgaand aan een nieuw schooljaar krijgen onze leerlingen een overzicht van de specifieke hulpmiddelen die zij per vak nodig zullen hebben. Veel van deze hulpmiddelen zullen in de schoolloopbaan maar één keer aangeschaft hoeven worden, de kosten zijn echter wel voor eigen rekening. 

Bekijk hieronder het overzicht met benodigdheden voor de leerlingen in de 
klassen 2 t/m 6.

Device

Om gebruik te kunnen maken van de digitale leermiddelen, studiewijzers te raadplegen en informatie op te zoeken is het voor onze leerlingen van groot belang dat ze op school een device bij zich hebben. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat dit device een laptop is met Windows 10 of 11, omdat een laptop zich beter leent voor verwerkingsopdrachten en Windows 10/11 het beste past bij de digitale programma’s die wij op school gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat u een goed apparaat voor uw kind kunt aanschaffen, hebben wij de hulp ingeroepen van The Rent Company. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van laptops aan leerlingen en biedt alleen laptops aan die speciaal voor het onderwijs ontworpen zijn. Deze apparaten kunnen dus tegen een stootje! Bovendien zit er standaard een goede verzekering bij, zodat uw kind bij schade of reparatie (onder garantie) van de laptop in aanmerking komt voor een leenlaptop. Zo kan uw kind de digitale leermiddelen blijven gebruiken en ontstaat hier geen achterstand door.

Op dit moment (2022) levert The Rent Company de Dell latitude 3310 13,3 inch met beschermhoes. Daarin zit de duurste en snelste uitvoering qua processor, 8 GB geheugen en een snelle SSD van 128 GB. Over het algemeen huurt of koopt rond de 92% van onze ouders/leerlingen een laptop van The Rent Company

Ouders van nieuwe brugklasleerlingen ontvangen voorafgaand aan de zomervakantie een bestelflyer met informatie over The Rent Company en het laptopaanbod. Via de code op de bestelflyer logt u in op de webshop en kunt u kiezen voor koop of huur.

U kunt natuurlijk ook zelf een laptop voor uw kind aanschaffen. Mocht u hiervoor kiezen, dan zijn dit de gewenste specificaties: een laptop die draait onder Windows 10/11, met webcam, maximaal 15 inch (het liefst kleiner: 12 á 13 inch, i.v.m. gewicht en grootte in de rugzak van uw kind). Verder minimaal 8GB geheugen en een SSD van 128 GB.

Voor eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met onze ICT-afdeling via helpdesk@gsgleovroman.nl.

Begeleiding en ondersteuning

Pestaanpak

Mentoren en afdelingsleiders spelen een belangrijke rol bij het signaleren van pesten. Aan het begin van het schooljaar maken de mentoren afspraken over het vermijden van, signaleren van en het omgaan met pestgedrag. Daarbij wordt onder meer dit protocol besproken. Centraal staat de afspraak dat leerlingen, indien er pestgedrag wordt waargenomen, hiervan altijd melding maken bij hun mentor of afdelingsleider.

 

 

 

Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs is het ondersteuningsprofiel van de GSG Leo Vroman nader omschreven binnen het samenwerkingsverband VO / VSO Midden-Holland Rijstreek.

Dit schoolondersteuningsprofiel vindt u hieronder bij formulier. Voor vragen over de zorg in de school kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met onze ondersteuningcoördinator de heer Patrick den Hoed.

Zorgbegeleiding GSG Leo Vroman

Meldcode kindermishandeling

Organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie zijn verplicht om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

De school maakt vanzelfsprekend ook gebruik van de meldcode.

Specialisten

Ondersteuningscoördinator:

dhr. Patrick den Hoed

Begeleiders Passend Onderwijs:

  • dhr. Ryan Wagenaar
  • mw. Denise Modderman
  • mw. Marcilla Plaisier

Dyslexiespecialisten:

mw. Hanneke de Schipper

Jeugdverpleegkundige (GGD):
mw. Elise Konter

Leerplichtambtenaar gemeente Gouda:
Mw. Wendy Flux

Jaaragenda

Procedures en statuten

In iedere school zijn procedures en reglementen. Niet omdat we van regels houden, maar omdat ze hulp en duidelijkheid bieden in lastige situaties. Relevante statuten en reglementen zijn hieronder te vinden.

Mocht u vragen hebben na het lezen, kunt u uw vraag mailen naar de administratie via administratie@gsgleovroman.nl. De administratie zal zorgen dat uw vraag naar de juiste persoon doorgestuurd wordt.

Leerlingenstatuut

Conflict of klacht

Ook op een school kunnen wel eens problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Dat zou kunnen gaan over tal van zaken die spelen in de school, van begeleiding en gedrag tot aan communicatie, pesten of toelating.

De meeste problemen worden in onderling overleg goed opgelost, maar soms is een meningsverschil van dien aard dat men er een klacht over wenst in te dienen. 

Wij gebruiken in die gevallen graag een stappenplan, dit kunt u hieronder vinden. 

Schema klachtenregeling

Vacatures

Onze vacatures staan op Meesterbaan. Klik hier om te bekijken welke vacatures op dit moment openstaan.

 

Zij-instroom traject

Heb je ervaring in het bedrijfsleven en overweeg je een carrièreswitch naar het onderwijs? Dan hebben we goed nieuws voor je! Wij hebben een hele fijne samenwerking met Teach-In Group, een organisatie die professionals uit het bedrijfsleven ondersteunt bij de overstap naar het onderwijs.

Als je meer informatie wilt over de diensten en mogelijkheden die Teach-In Group biedt, nodigen we je van harte uit om op onderstaande link te klikken. Hier vind je alle details die je nodig hebt om de volgende stap in je carrière te zetten:

informatie Teach-In Group