Programma van Toetsing en Afsluiting

Hier vind je de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (afgekort PTA’s) van de diverse afdelingen. Het zijn overzichten waarin de inhoud, planning en beoordeling van het schoolexamen van de vakken zijn vastgelegd. Het programma geldt voor de gehele periode, waarin je deelneemt aan het onderwijs in de betreffende afdeling tot je je diploma haalt. Bij de schoolexamens hoort een examenreglement.